Dekking

Wat vergoedt de autoverzekering?

Wettelijke Aansprakelijkheid
Elke eigenaar is verplicht zich te verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze dekking vergoedt alleen schade die u aan anderen veroorzaakt.

WA + Beperkt Casco
Met deze dekking verzekert u zich niet alleen voor schade die u veroorzaakt aan anderen. Ook schade aan uw eigen auto door brand, diefstal, poging tot diefstal, loslopende dieren en storm is verzekerd. Dat geldt ook voor ruitschade.

WA + Uitgebreid Casco
Met deze dekking verzekert u zich voor schade die u aan anderen veroorzaakt. Wij dekken ook schade aan uw eigen auto. Zelfs als het uw eigen schuld is. Deze dekking wordt ook wel ‘All risk’ genoemd.

Accessoires
Opties die vanuit de fabriek zijn ingebouwd, zijn standaard meeverzekerd. Alles wat u daarna in de auto laat inbouwen, zoals een radio of navigatiesysteem, zien wij als accessoires. Deze accessoires zijn standaard meeverzekerd tot EUR 1.250,-. Vindt u dit bedrag niet voldoende, dan kunt u dit bedrag verhogen naar EUR 2.500,- of EUR 5.000,-.

Rechtsbijstand
Het kan gebeuren dat u in een situatie komt waarbij u juridische hulp nodig heeft. U krijgt bijvoorbeeld een ongeluk en het is niet duidelijk wie de schuldige is. Of er zijn problemen met de garantie van uw auto. Dit kan zonder verzekering veel geld kosten. Kies deze dekking voor hulp door deskundige juristen.

Inzittenden Plus
Deze dekking vergoedt schade aan u en uw passagiers bij een verkeersongeval. De personen moeten dan wel in de auto zitten die bij ons is verzekerd. Overlijdt een passagier na een ongeval of raakt iemand blijvend invalide? Dan keren we als voorschot een bedrag uit van EUR 2.500,- totdat duidelijk is hoe hoog  het schadebedrag  is.

Deze dekking vergoedt schade aan u en uw passagiers tot een maximum van EUR 1.000.000,-. (voor alle personen bij elkaar). Onder de dekking valt onder andere:

  • Kosten na het overlijden (indien niet vergoed door uitvaartverzekering)
  • Medische kosten (die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed)
  • Een terugval in inkomen door blijvende invaliditeit
  • Indirecte gevolgen van invaliditeit, zoals kosten voor aanpassing van de woning en gezinshulp
  • Schade aan bagage die in de auto ligt
  • Schade aan persoonlijke eigendommen (als dit niet gedekt wordt door andere verzekeringen)
Over het eigen risico

Als u gebruik maakt van onze herstelservice geldt een eigen risico van EUR 150,- per schade. Bent u als eigenaar van de auto ouder dan 23 jaar en laat u uw auto besturen door iemand die jonger is dan 24 jaar? Dan geldt een eigen risico van EUR 400,-.

Afsluiten rechtsbijstandsverzekering   Afsluiten Autoverzekering Direct afsluiten
 
 

Contactinformatie:

010 448 88 75
Contactformulier

Digitale polismap:

Inloggen
Account registreren

Schade melden: