• Homect_img
  • Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoeveel dagen mag ik maximaal achter elkaar op vakantie met de reisverzekering?

U mag maximaal 45 dagen aaneengesloten met vakantie.

Kent de ongevallenverzekering een leeftijdsbeperking?

Ja, er wordt geen uitkering verleend voor verzekerden ouder dan 70 jaar. Bij een alleenstaande dekking wordt de verzekering beëindigd.

Wie bouwt er schadevrije jaren op?

De persoon die verzekerd is (verzekeringnemer).

Tot welk bedrag zijn accessoires verzekerd?

Heeft u gekozen voor de uitbreiding accessoires, dan zijn de accessoires verzekerd tot een bedrag van EUR 5.000,-

Dekt mijn verzekering schade aan parket, laminaat of vloerbedekking?

Ja, deze schade is verzekerd. Maar alleen als uw parket, laminaat of tapijt niet is gelijmd of bevestigd is met spijkers of schroeven. In dat geval is de vloerbedekking onderdeel van uw woning. Deze schade valt dan onder uw woonhuisverzekering.

Mijn kind studeert in een andere stad. Moet ik een aparte aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Nee, kinderen die voor studie uitwonend zijn, zijn meeverzekerd als u een gezinsdekking heeft.

Wat is VRO-korting?

Als u de Voortgezette Rij Opleiding (VRO) heeft gevolgd bij Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) krijgt u korting op uw premie. Vanaf de afgiftedatum van het certificaat ontvangt u 5 jaar lang 10% extra korting.

Hoe hoog moet de schade zijn om hulp te krijgen bij mijn geschil?

Om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen, moet de schade minimaal EUR 175,- zijn. Voor telefonisch advies van juristen van ARAG geldt geen minimumbedrag. U kunt altijd contact opnemen met ARAG voor telefonisch advies, ook voor lagere bedragen.

Ben ik ook op mijn werk verzekerd?

Nee, op uw werk bent u niet verzekerd. Schade die u in uw vrije tijd veroorzaakt, kunt u wel melden.

Hoe lang is mijn caravan voor nieuwwaarde verzekerd?

Standaard vergoeden wij  de nieuwwaarde wanneer de caravan gestolen of total loss is en de caravan niet ouder is dan drie jaar.

Ik ga verbouwen. Is mijn woning dan ook verzekerd?

Ja, uw woning is dan ook verzekerd. Maar alleen voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag en storm. U heeft tijdens uw verbouwing geen all risk dekking.

Moet ik uitrekenen wat de waarde van mijn bezittingen is?

Nee, dat is niet nodig. U heeft standaard garantie tegen onderverzekering. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Er geldt een eigen risico van EUR 150,- per schade. Dit betekent dat u bij schade de eerste EUR 150,- zelf betaalt.

Bent u als eigenaar van de auto ouder dan 23 jaar en laat u uw auto besturen door iemand die jonger is dan 24 jaar? Dan geldt een eigen risico van EUR 400,-.

Maakt u geen gebruik van onze herstelservice? Dan geldt een extra eigen risico van EUR 500.-.

Indien ik voor een gezinsdekking kies, tot welke leeftijd zijn kinderen dan meeverzekerd?

Ongehuwde kinderen zijn tot 27 jaar meeverzekerd mits zij thuiswonend of in verband met een studie uitwonend zijn.

Wie bouwt er schadevrije jaren op?

De persoon die de verzekering heeft afgesloten is (verzekeringnemer).

Ik heb bij mijn autoverzekering al een rechtsbijstandverzekering. Ben ik dan dubbel verzekerd?

Ja, met de module Verkeer zijn uw motorrijtuigen standaard meeverzekerd. U kunt de rechtsbijstandsdekking op uw autoverzekering stopzetten.

Hoe bouw ik schadevrije jaren op?

Voor ieder jaar dat u achter elkaar verzekerd bent geweest en geen schade heeft gehad, bouwt u een schadevrij jaar op. Wij gebruiken het aantal schadevrije jaren in de berekening van de premie. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe hoger de korting op de premie. Het aantal schadevrije jaren kunt u opvragen bij uw huidige verzekeraar.

De polis wordt opgemaakt met het aantal schadevrije jaren dat u opgeeft bij de aanvraag. Wij controleren achteraf of de schadevrije jaren gelijk zijn aan het aantal dat vermeld is in de Roy-Data database. Roy-Data is een landelijke database waar verzekeraars melding maken van het aantal schadevrije jaren nadat u uw verzekering heeft opgezegd. Een eventueel verschil kan ervoor zorgen dat wij de berekende premie moeten aanpassen.

Is het belangrijk om geneeskundige kosten mee te verzekeren?

Dit is afhankelijk van uw ziektenkostenverzekering. Wanneer die een beperkte dekking biedt voor Europa en/of Wereld, of een hoog eigen risico, dan is het verstandig om geneeskundige kosten mee te verzekeren en zo te voorkomen dat ziekte in het buitenland hoge extra kosten met zich meebrengt.

Moet ik mijn polis altijd meenemen op vakantie?

Dat hoeft niet. Het polisnummer en alarmnummer heeft u wel nodig in geval van problemen. Zorg er dus wel voor dat u deze nummers meeneemt op vakantie (bijvoorbeeld opgeslagen in uw mobiele telefoon). Het bespoedigt de afhandeling in een noodgeval.

Is mijn auto ook verzekerd?

Nee, motorrijtuigen zijn niet verzekerd. Elektrische fietsen zijn dat wel.

Ik verhuur mijn woning. Is die verzekerd?

Nee, wij verzekeren uw woning alleen als u daar zelf in woont. Een woning die u helemaal verhuurt aan anderen is niet verzekerd. Ook als u een deel van uw woning verhuurt, verzekeren wij de woning niet.

Wat is het verzekeringsgebied?

De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Is mijn bromfiets ook verzekerd als iemand anders op mijn bromfiets rijdt?

Ja. Die persoon moet dan wel uw toestemming hebben en een geldig rijbewijs. Als deze persoon de schade veroorzaakt, kan dit wel gevolgen hebben voor uw schadevrije jaren. En dus voor de premie die u betaalt.

Ik woon in mijn caravan. Kan ik mijn caravan dan verzekeren?

Nee, u kunt alleen caravans en vouwwagens verzekeren die voor recreatie gebruikt worden.

Zijn mijn spullen in de tuin of schuur meeverzekerd?

Ja, de spullen in de schuur zijn meeverzekerd. Denkt u er wel aan om de schuur af te sluiten om het risico op diefstal te verminderen. Diefstal uit de tuin is beperkt verzekerd. Tuinstoelen en tuintafels zijn wel verzekerd, maar fietsen bijvoorbeeld niet.

Hoe bouw ik schadevrije jaren op?

Voor ieder jaar dat u achter elkaar verzekerd bent geweest en geen schade heeft gehad, bouwt u een schadevrij jaar op. Wij gebruiken het aantal schadevrije jaren in de berekening van de premie. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, hoe lager de premie.

Uw korting kan oplopen tot maximaal 80 procent.

Het aantal schadevrije jaren kunt u opvragen bij uw huidige verzekeraar. Hoeveel schadevrije jaren u heeft, leggen verzekeraars vast in een landelijke database (Roy-Data). Wij controleren of de schadevrije jaren die u heeft opgegeven, kloppen met het aantal in deze database. Een eventueel verschil kan ervoor zorgen dat wij de berekende premie moeten aanpassen. Wanneer er sprake is van schade kunt u schadevrije jaren kwijtraken. Dit is afhankelijk van de situatie.

Wie moet ik bellen als ik een geschil wil melden?

De gespecialiseerde juristen van ARAG geven u advies en helpen u bij een conflict. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 033 – 43 42 342 .

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico is EUR 150,- per gebeurtenis. Dat betekent dat u de eerste EUR 150,- zelf betaalt.

Kan ik mijn verzekering beëindigen en wat is dan de opzegtermijn?

U kunt deze verzekering dagelijks opzeggen. Wij beëindigen uw verzekering 30 dagen later.

Is mijn motor ook verzekerd als iemand anders op mijn motor rijdt?

Ja, die persoon moet dan wel een geldig rijbewijs hebben. U moet die persoon bovendien toestemming hebben gegeven om op uw motor te rijden. Als iemand anders op uw motor een ongeluk veroorzaakt, kan dit wel gevolgen hebben voor uw schadevrije jaren. En dus voor de premie die u betaalt.

Wat vergoedt mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Uw aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u of uw gezinsleden aan anderen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan uw kind die een bal door de ruit van de buren schopt. De aansprakelijk­heids­verzekering vergoedt de kosten van het vervangen van de ruit.

Wie bouwt er schadevrije jaren op?

De persoon die de verzekering heeft afgesloten (de verzekeringnemer).

Tot welke leeftijd zijn de kinderen meeverzekerd?

Kinderen zijn meeverzekerd als zij inwonend zijn of voor een opleiding elders in Nederland woonachtig (NB dus geen leeftijdsgrens!).

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Bij schade of verlies geldt een eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 125,-.

Bent u als eigenaar van de bromfiets ouder dan 19 jaar

  • en laat u uw bromfiets besturen door iemand die jonger is dan 19 jaar, dan geldt een extra eigen risico van EUR 500,-.
  • en heeft u iemand jonger dan 19 jaar opgegeven als regelmatige bestuurder, dan geldt het standaard eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 125,-.

Wat moet ik doen als ik in het buitenland een ongeluk krijg waarbij mijn caravan ernstig is beschadigd?

Bij ernstige materiële schade kunt u dag en nacht contact opnemen met  de alarmcentrale van SOS International. Het  telefoonnummer is 088 - 980 04 02, vanuit het buitenland (+31) (0)88 - 980 04 02.

Waar is de aansprakelijkheidsverzekering geldig?

De aansprakelijkheids­verzekering heeft een wereldwijde dekking. U bent dus overal verzekerd, zolang u in Nederland woont. Gaat u in het buitenland wonen, dan kunt u in uw nieuwe thuisland een aansprakelijkheids­verzekering afsluiten.

Mogen kinderen ook zelfstandig op vakantie?

Ja, kinderen kunnen zelfstandig op vakantie en gebruikmaken van de doorlopende reisverzekering van het gezin.

Ben ik verzekerd als mijn bromfiets is opgevoerd?

Nee. Een opgevoerde scooter of bromfiets is niet verzekerd. Veroorzaakt u schade aan anderen, dan is de verzekeraar wettelijk verplicht die schade aan het slachtoffer te vergoeden. Het kan voorkomen dat u die schade vervolgens zelf moet betalen.

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Er geldt een eigen risico van EUR 100,- per schade. Dit betekent dat u bij schade de eerste EUR 100,- zelf betaalt. Is een bestuurder jonger dan 24 jaar, dan geldt een extra eigen risico van EUR 200,- per schade. Als u gebruik maakt van onze herstelservice verlagen wij uw eigen risico met EUR 100,-. Voor de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) geldt geen eigen risico.

Hoe bouw ik schadevrije jaren op?

Voor elk jaar dat u aaneengesloten verzekerd bent geweest en geen schade heeft gehad, bouwt u een schadevrij jaar op. Uw korting kan oplopen tot maximaal 80 procent. Wij gebruiken het aantal schadevrije jaren in de berekening van de premie. Als u meer schadevrije jaren heeft, is uw premie dus lager. Het aantal schadevrije jaren kunt u opvragen bij uw huidige verzekeraar.

Hoeveel schadevrije jaren u heeft, leggen verzekeraars vast in een landelijke database (Roy-Data). Wij controleren achteraf of de schadevrije jaren die u heeft opgegeven gelijk zijn aan het aantal in deze database. Een eventueel verschil kan ervoor zorgen dat wij de berekende premie moeten aanpassen.

Wanneer er sprake is van schade kunt u schadevrije jaren kwijtraken. Dit is afhankelijk van de situatie.

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Zijn mijn kinderen ook meeverzekerd?

Ja, uw kinderen zijn meeverzekerd als u een gezinsdekking heeft. De kinderen zijn verzekerd zolang zij thuis wonen zijn of voor studie op kamers wonen. Op het moment dat zij op zichzelf gaan wonen en zelf de kost gaan verdienen, moeten zij een eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Ik heb een reisverzekering aangevraagd en ben nu ook verzekerd voor wintersport. Maar ik wil geen wintersportdekking.

De wintersportdekking zit in de standaard dekking van de doorlopende reisverzekering en is derhalve geen optie die uitgesloten kan worden.

Mijn woning staat leeg. Moet ik dit doorgeven?

Ja, u bent verplicht om dit binnen twee maanden door te geven. Leegstaande woningen zijn kwetsbaar.  Er kunnen lekkages ontstaan die pas laat worden opgemerkt. Of vandalen kunnen vernielingen plegen aan de woning. Vanaf het moment dat uw woning leegstaat, is deze daarom alleen verzekerd voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag en storm.

Ik heb bij mijn rechtsbijstandverzekering al een dekking voor verkeer. Ben ik dan dubbel verzekerd als ik de rechtsbijstand dekking kies?

Ja. Eén dekking voor verkeer is voldoende.

Heb ik naast een caravanverzekering ook een reisverzekering nodig?

Een caravanverzekering verzekert de caravan en mogelijk de inboedel. Kleding en andere spullen in de caravan, vallen onder reisbagage. Als u deze zaken wilt meeverzekeren, dan heeft u een reisverzekering nodig.

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Er geldt een eigen risico van EUR 100,- per gebeurtenis. Dit betekent dat u bij schade de eerste EUR 100,- zelf betaalt. Er geldt geen eigen risico als u gebruik maakt van de herstelservice. Het eigen risico van EUR 100,- voor mobiele elektronica vervalt niet, ook al maakt u gebruik van de herstelservice.

Spullen die staan in een vrijstaande garage binnen 300 meter van uw woning zijn ook verzekerd. Voor schade aan deze spullen geldt een eigen risico van EUR 500,-. Als u gebruikt maakt van de herstelservice is het eigen risico bij schade aan deze bezittingen EUR 400,-.

Kan ik kiezen voor een hoger eigen risico?

Ja, dat kan. U kunt kiezen voor een eigen risico van EUR 375,- of EUR 750,-. U betaalt dan minder premie. U kunt het eigen risico alleen verhogen als u WA + Uitgebreid Casco heeft.

Wat moet ik doen als ik mijn auto verkoop?

U moet dit aan ons melden. U kunt de verzekering via uw digitale polismap opzeggen. In het  polisoverzicht kunt u de verzekering beëindigen. De wijzigingsdatum is de datum waarop het kenteken op naam van de nieuwe eigenaar is gezet. Via de knop “wijzigen” kunt u de gegevens van een eventuele nieuwe auto doorgeven.

Is erfrecht ook meeverzekerd?

Ja, dit valt onder de basismodule Consument, Wonen, Sociale verzekeringen en Pensioen.

Wat moet ik doen als mijn auto naar de sloop gaat?

U moet dit aan ons melden. U kunt de verzekering via uw digitale polismap opzeggen. De wijzigingsdatum is de datum van afgifte van het vrijwaringsbewijs. Dit bewijs ontvangt u van het sloopbedrijf.

Wat houdt All Risk in?

De inboedelverzekering verzekert schade aan spullen in uw woning veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, inbraak of water. Plotselinge gebeurtenissen die u niet zelf in de hand had. Schade is niet altijd verzekerd, bijvoorbeeld als er opzet in het spel is. Ook slijtage is niet verzekerd.

Ik heb bij mijn rechtsbijstandverzekering al een dekking voor verkeer. Heb ik een dekking voor rechtsbijstand nodig bij mijn motorverzekering?

Nee, bij de verkeersdekking op uw rechtsbijstandverzekering heeft u al dekking voor uw motor.

Wat moet ik doen als ik mijn bromfiets verkoop?

U moet dit aan ons melden. U kunt de verzekering via uw digitale polismap opzeggen. In het  polisoverzicht kunt u via de knop ‘wijzigen’ de verzekering beëindigen. De wijzigingsdatum is de datum waarop het kenteken op naam van de nieuwe eigenaar staat. Via de knop ‘wijzigen’ kunt u de gegevens van een eventuele nieuwe bromfiets doorgeven

Wie zijn er verzekerd onder de rechtsbijstandverzekering?

De personen die op uw adres zijn ingeschreven zijn standaard meeverzekerd.

Zijn huisdieren meeverzekerd?

Ja, huisdieren zijn meeverzekerd als u deze particulier of als hobby houdt. Dit geldt niet alleen voor honden of katten, maar ook voor bijvoorbeeld paarden. Dieren die voor commerciële doeleinden worden gehouden, vallen niet onder deze verzekering.

Wat houdt de nieuwwaarderegeling in?

Als u een nieuwe motor verzekert, dan is deze de eerste drie jaar verzekerd tegen de nieuwwaarde. Dit geldt alleen als u de eerste eigenaar van de motor bent. De motor mag bovendien niet ouder dan drie jaar zijn. Wij vergoeden de prijs van een nieuwe motor van hetzelfde model, type en uitvoering op het moment van de schade.  De regeling geldt alleen als uw motor WA + Uitgebreid Casco is verzekerd. Deze regeling geldt voor motoren met een maximale cataloguswaarde van EUR 25.000,-.

Hoe kom ik aan een groene kaart?

De groene kaart sturen wij na acceptatie van de verzekering. Bent u de groene kaart kwijt? Dan kunt u een nieuwe groene kaart via de digitale polismap aanvragen. Ga hiervoor naar het polisoverzicht en klik op de verzekering waarvoor u de groene kaart wil ontvangen.

Krijg ik een groene kaart voor mijn bromfiets?

U ontvangt niet automatisch een groene kaart. De groene kaart is voor de bromfietsverzekering alleen nodig als u met de bromfiets naar het buitenland gaat. U kunt de groene kaart wel aanvragen via uw digitale polismap.

Zijn mijn zonnepanelen verzekerd?

Ja, zonnepanelen zijn standaard meeverzekerd bij de woonhuisverzekering.

Ik heb bij mijn rechtsbijstandverzekering al een dekking voor verkeer. Heb ik een dekking voor rechtsbijstand nodig bij mijn autoverzekering?

Nee, bij de verkeersdekking op uw rechtsbijstandverzekering heeft u al dekking voor uw auto.

Ik woon in een huurhuis. Moet ik mij verzekeren tegen glasschade?

Soms is een verzekering voor glasschade onderdeel van uw huurcontract. Vraag als u twijfelt aan uw verhuurder wie schade aan glaswerk moet betalen. Bent u niet verzekerd? Dan is het verstandig om bij uw inboedelverzekering een aanvullende dekking voor glasschade af te sluiten.

Moet ik mijn caravan verplicht verzekeren?

Nee, dit is niet verplicht.

Is mijn hele gezin verzekerd?

U kunt deze verzekering afsluiten voor één persoon of voor meerdere personen. In het laatste geval is uw hele gezin verzekerd.

In welke landen ben ik verzekerd?

Op de groene kaart staat in welke landen de verzekering geldig is.

Wat houdt de aankoopwaarderegeling in?

Als u een  tweedehands motor heeft gekocht dan geldt er een aankoopwaarderegeling. Raakt uw motor binnen drie jaar total loss of wordt uw motor gestolen, dan keert uw verzekering de aankoopwaarde uit. Dat is het bedrag dat u heeft betaald voor uw motor. Deze regeling geldt bij de dekking WA + Uitgebreid Casco. De cataloguswaarde van de motor mag niet hoger zijn dan EUR 25.000,-.

Zijn mijn zonnepanelen ook verzekerd?

Ja, uw zonnepanelen zijn verzekerd wanneer u heeft gekozen voor de aanvullende dekking voor glasschade.

In welke landen ben ik verzekerd?

Op de groene kaart staat in welke landen de verzekering geldig is.

De verzekeringsnemer is overleden en het woonhuis staat te koop. Kan ik de aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

De erven zijn aansprakelijk voor eventuele schade die door de woning wordt toegebracht aan derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dakpan die van het huis waait. Wij adviseren u de verzekering pas op te zeggen als de woning is verkocht. U kunt de verzekering via e-mail of per post opzeggen.

Voor welk bedrag ben ik verzekerd?

Wij werken niet met verzekerde bedragen. U krijgt bij ons de garantie tegen onderverzekering. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

Wat zijn de beveiligingseisen van mijn caravan?

Is de cataloguswaarde van uw caravan lager dan EUR 20.000? Dan kunt u volstaan met een wielklem of een koppelingsslot.
Is de cataloguswaarde van uw caravan hoger dan EUR 20.000? Dan moet u uw caravan beveiligen met een wielklem én een koppelingsslot.
Deze eisen gelden niet als u de caravan stalt in een (winter)stalling of schuur en als u de caravan niet op slot mag zetten volgens (brandweer)voorschriften. Bij schade moet dit wel aantoonbaar zijn.

Mag ik mijn schade overal laten herstellen?

Ja, wij raden u aan gebruik te maken van onze herstelservice. Die neemt al uw zorgen uit handen. Wij betalen rekeningen rechtstreeks aan het schadeherstelbedrijf. U hoeft niets zelf voor te schieten. Wel betaalt u zelf het eigen risico aan het herstelbedrijf. Kiest u voor een herstelbedrijf dat niet is aangesloten bij onze herstelservice? U betaalt een eigen risico van EUR 650,-. Bent u als eigenaar van de auto ouder dan 23 jaar en laat u uw auto besturen door iemand die jonger is dan 24 jaar? Dan is het eigen risico EUR 900,-.

Hoe hoog is het bedrag dat mijn verzekering vergoedt?

Dat hangt af van de schade die u heeft en van wat er precies is gebeurd. Zijn er spullen gestolen, dan kunnen we aan de hand van bonnen de waarde bepalen. Of er komt een expert langs die bepaalt wat de waarde was van uw bezittingen. De waarde is onder andere afhankelijk van de ouderdom van uw bezittingen.

Kan ik mijn verzekering beëindigen en wat is dan de opzegtermijn?

U kunt deze verzekering dagelijks opzeggen. Wij beëindigen uw verzekering 30 dagen later.

Welke beveiligingseisen zijn er?

Als uw bromfiets, snorfiets, scooter of fiets met hulpmotor niet in een afgesloten ruimte staat dan moet deze afgesloten zijn met een ART goedgekeurd slot, categorie 3 of hoger.

Kijk voor meer informatie over ART goedgekeurde sloten op stichtingart.

Mijn kind is voor studie uitwonend, valt deze onder de aansprakelijkheidsverzekering?

Ja, zolang uw kind voor studie uitwonend is, valt hij onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

Mag ik zelf een advocaat kiezen?

Is de hulp van een advocaat verplicht om u in een procedure bij de rechter bij te staan? Dan mag u zelf bepalen welke advocaat wordt ingeschakeld. De kosten van externe hulp, zoals een advocaat, wordt vergoedt tot maximaal EUR 60.000. Is een advocaat in een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht? Maar u wilt dat toch? Dan kan dat. De vergoeding is dan gemaximeerd tot EUR 10.000. Schakel niet meteen zelf een advocaat in, maar vraag altijd eerst toestemming.

Voor welk bedrag ben ik verzekerd?

Wij werken niet met verzekerde bedragen. U krijgt bij ons de garantie tegen onderverzekering. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

Ik wil gebruik maken van de herstelservice. Bij welke garages kan ik de schade laten repareren?

Bekijk de lijst met schadeherstellers die zijn aangesloten bij de herstelservice.

Wat moet ik doen als ik mijn motor verkoop?

U moet dit aan ons melden. U kunt de verzekering via uw digitale polismap opzeggen. De wijzigingsdatum is de datum waarop het kenteken op naam van de nieuwe eigenaar is gezet. Via de knop “wijzigen” kunt u de gegevens van een eventuele nieuwe motor doorgeven

Wanneer worden er kosten in rekening gebracht?

Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering en bij het tussentijds wijzigen van de polis, worden poliskosten in rekening gebracht. Bij het beëindigen van de verzekering worden eveneens kosten in rekening gebracht.

Vallen bijgebouwen onder de woonhuisverzekering?

Ja, bijgebouwen zijn meeverzekerd onder de woonhuisverzekering. Een garage die aan uw woning vastzit of op het terrein van uw woning staat, is standaard meeverzekerd. Staat uw garage niet op eigen terrein, maar wel binnen 300 meter van uw woning? Deze garage kunt u apart meeverzekeren. In dat laatste geval is de garage verzekerd tot EUR 20.000,-.

Ik heb een auto geleend en schade veroorzaakt. Valt dit onder mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Nee, dit moet verhaald worden op de autoverzekering van het betreffende voertuig.

Wat is de wachttijd voor rechtsbijstand?

Bij de meeste rechtsbijstandverzekeringen krijgt u de eerste maanden geen juridische hulp. Deze rechtsbijstandverzekering kent geen wachttijd. U krijgt direct na het afsluiten hulp. Het conflict moet wel ontstaan zijn nadat u de verzekering afsloot.

Kan ik mijn verzekering beëindigen en wat is dan de opzegtermijn?

U kunt deze autoverzekering dagelijks opzeggen. Wij beëindigen uw verzekering 30 dagen later.

Wat moet ik doen als mijn motor naar de sloop gaat?

U moet dit aan ons melden. U kunt de verzekering via uw digitale polismap opzeggen. In het  polisoverzicht kunt u via de knop “wijzigen” de verzekering stopzetten. De wijzigingsdatum is de datum van afgifte van het vrijwaringsbewijs. Dit bewijs ontvangt u van het sloopbedrijf.

Wat moet ik doen bij een verhuizing?

Verhuist u naar een nieuwe koopwoning? Sluit dan voor de nieuwe woning een nieuwe woonhuisverzekering af.

Tijdens mijn verhuizing staat mijn inboedel op twee verschillende adressen. Zijn spullen op beide verzekerd?

Ja, spullen zijn op beide adressen verzekerd voor een periode van 3 maanden. Let op: lijfsieraden en andere waardevolle bezittingen moeten zich op het adres bevinden waar u op dat moment woonachtig bent.

Hoe kom ik aan een groene kaart?

De groene kaart sturen wij na acceptatie van de verzekering. Wanneer u een andere motor koopt, sturen wij u per post een nieuwe groene kaart. Bent u de groene kaart kwijt? Dan kunt u een nieuwe groene kaart aanvragen via de digitale polismap. Ga hiervoor naar het polisoverzicht en klik op de verzekering waarvoor u de groene kaart wil ontvangen.

Ik verhuis naar een nieuwe woning, maar mijn oude woning staat nog te koop. Wat moet ik doen?

Verhuist u naar een nieuwe koopwoning? Sluit dan voor de nieuwe woning een nieuwe woonhuisverzekering af. U kunt de oude verzekering aanhouden tot uw huis is verkocht.

Ik heb een woonhuisverzekering bij Aon. Heb ik glasdekking nodig op mijn inboedelverzekering?

Nee, dit is niet nodig. Bij de woonhuisverzekering is glas standaard meeverzekerd.

In welke landen ben ik verzekerd?

Op de groene kaart staat in welke landen de verzekering geldig is.

Mijn kind studeert en woont op kamers. Valt de kamer onder onze inboedelverzekering?

Nee, deze valt niet onder uw inboedelverzekering. Uw kind moet een inboedelverzekering aanvragen voor de kamer.

Mag ik mijn schade overal laten herstellen?

Ja, dat mag. Het eigen risico wordt verminderd met EUR 100,- per schade als u gebruik maakt van onze herstelservice.

Kan ik mijn inboedel in een opslag bewaren en hoe lang zijn deze spullen dan verzekerd?

Ja, u kunt de inboedel maximaal 3 maanden in een opslag bewaren. Deze opslag moet wel afgesloten kunnen worden. Er is alleen dekking voor diefstal bij braak van buitenaf.

Mag er iemand anders in mijn auto rijden?

Ja, u mag zelf bepalen wie er in uw auto rijdt. Bestuurders moeten wel in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Rijdt er regelmatig iemand anders in uw auto? Dan moet u dit aan ons melden.
Als andere bestuurders schade veroorzaken, gaat dit ten koste van uw schadevrije jaren en no-claim korting. Deze schade kan niet worden verhaald op een aansprakelijkheidsverzekering.

Ik heb schade door vandalisme. Is dit gedekt?

Schade door vandalisme wordt gedekt als u WA + Uitgebreid Casco (All risk) heeft. Denk hierbij aan afgetrapte spiegels, lek gestoken banden en krassen op de lak. Houd er wel rekening mee dat het claimen van dergelijke schade leidt tot een hogere premie.

Weet u niet wie de dader is, maar is de schade veroorzaakt door een ander motorvoertuig? Of is de dader niet verzekerd?  In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een schadevergoeding door het Waarborgfonds. Op de website van het Waarborgfonds vindt u hierover meer informatie.

Ik wil gebruik maken van de herstelservice. Bij welke garages kan ik de schade laten repareren?

Vind een aangesloten herstelbedrijf op de website van Focwa.

Waar vind ik de lijst met aangesloten herstellers?

U vindt de lijst met schadeherstellers op de pagina 'Schade melden' van deze website.

Krijg ik een vervangende motor als ik gebruik maak van de herstelservice?

Ja, als uw motor wordt gerepareerd door een aangesloten herstelbedrijf. In dat geval krijgt u een andere motor zolang uw motor bij het herstelbedrijf staat. Vind een aangesloten herstelbedrijf op de website van Focwa.

Ik heb een tweede auto. Welke schadevrije jaren worden hiervoor gehanteerd?

Schadevrije jaren worden opgebouwd per voertuig en gelden niet voor een tweede auto.

Moet mijn motor op slot staan als deze in de stalling staat?

Heeft u WA + Beperkt Casco of WA + Uitgebreid Casco, dan moet uw motor altijd een ART klasse 4 goedgekeurd slot (zie http://www.stichtingart.nl) hebben. Ook in de stalling moet uw motor op slot staan.

Kan ik mijn verzekering beëindigen en wat is dan de opzegtermijn

U kunt deze verzekering dagelijks opzeggen. Wij beëindigen uw verzekering 30 dagen later.

Hoe hoog is mijn eigen risico?

Om u een woonhuisverzekering aan te bieden met een zeer lage premie, geldt er een eigen risico. Het eigen risico is EUR 150,- per gebeurtenis. Dit betekent dat u de eerste EUR 150,- per gebeurtenis zelf betaalt. Bij schade door storm is het eigen risico EUR 250,- per gebeurtenis. U heeft geen eigen risico als u gebruik maakt van de herstelservice.

Wat zijn de beveiligingseisen die gelden voor mijn motor?

Beveiligingseisen zijn afhankelijk van de waarde en leeftijd van uw motor. U vindt de beveiligingseisen die gelden voor uw motor op uw polisblad.

Ik heb schade door vandalisme. Is dit gedekt?

Schade door vandalisme wordt gedekt als u WA + Uitgebreid Casco (All risk) heeft. Denk hierbij aan afgetrapte spiegels, lek gestoken banden en krassen op de lak. Houd er wel rekening mee dat het claimen van dergelijke schade leidt tot een hogere premie.

Weet u niet wie de dader is, maar is de schade veroorzaakt door een ander motorvoertuig? Of is de dader niet verzekerd?  In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een schadevergoeding door het Waarborgfonds. Op de website van het Waarborgfonds vindt u hierover meer informatie.

De All Risk dekking, wat houdt dat in?

De woonhuisverzekering verzekert schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen die u niet zelf in de hand had.

Wanneer worden er kosten in rekening gebracht?

Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering en bij het tussentijds wijzigen van de polis, worden poliskosten in rekening gebracht. Bij het beëindigen van de verzekering worden eveneens kosten in rekening gebracht.

 
 

Contactinformatie:

010 448 88 75
Contactformulier

Digitale polismap:

Inloggen
Account registreren

Schade melden:

Autoverzekering

De autoverzekering biedt u een ruime dekking tegen een zeer scherpe premie. Bereken in enkele stappen uw premie en sluit eenvoudig online af.


Autoverzekering transavia.com & Martinair medewerkers